שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות

עו"ד חסן עתאמנה

ועדת משנה לתמיכות

יו"ר הועדה

רשות

נומירי גזייל

ועדת משנה לתמיכות

חבר

רשות

סעיד עסלי

ועדת משנה לתמיכות

חבר

רשות

סאמר היכל

ועדת משנה לתמיכות

חבר

רשות

האשם עזב

ועדת משנה לתמיכות

חבר

רשות

מוחמד ערידי

ועדת משנה לתמיכות

חבר

רשות

אנור זחאלקה

ועדת משנה לתמיכות

חבר

רשות

חוסאם אבו פנה

ועדת משנה לתמיכות

חבר

רשות

וסים אבו עטא

ועדת משנה לתמיכות

חבר

רשות