שם משתתף שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות

سامي فهمي زيد

ועדה לענייני דת

יו"ר הועדה

רשות

سعيد عسلي

ועדה לענייני דת

חבר

רשות

أوس مدلج

ועדה לענייני דת

חבר

רשות

الشيخ غسان عثامنة

ועדה לענייני דת

חבר

רשות

الشيخ سامي مصري

ועדה לענייני דת

חבר

רשות

الشيخ رافت كناعنة

ועדה לענייני דת

חבר

רשות

الشيخ مهدي زحالقة

ועדה לענייני דת

חבר

רשות

الشيخ محمود عرباسي

ועדה לענייני דת

חבר

רשות

الشيخ عبد الكريم مصري

ועדה לענייני דת

חבר

רשות

محمود عطية شلبي

ועדה לענייני דת

חבר

רשות

جلال عثامنة

ועדה לענייני דת

חבר

רשות

إبراهيم زرعيني

ועדה לענייני דת

חבר

רשות

جميل وديع يعقوب

ועדה לענייני דת

חבר

רשות

يوسف كناعنة

ועדה לענייני דת

חבר

רשות

الشيخ محمود عبد الجبار أبو عطا

ועדה לענייני דת

חבר

רשות

الحاج حسن حسين عسلي

ועדה לענייני דת

חבר

רשות