שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

محمد كناعنة - سكرتير المجلس

ועדת (צוות) תיקון ליקיים

יו"ר הועדה

חובה

نضال مصالحة - أمين الصندوق

ועדת (צוות) תיקון ליקיים

חבר חובה

ممثل القسم المختص

ועדת (צוות) תיקון ליקיים

חבר חובה

هشام مصاروة - المستشار القضائي

ועדת (צוות) תיקון ליקיים

חבר חובה