שם משתתף שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

مراد صعابنة

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

יו"ר הועדה

חובה

هيثم زحالقة

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

كمال مصالحة

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

مصطفى عسلي

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

الاء مصاروة عبد الباقي - وزارة حماية البيئة

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

د. احمد عبد الباقي

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

د. رفيق مصالحة

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

د. جميل محسن

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

د. اسلام زحالقة

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

د. شادي تقي عسلي

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

د. سنان مصاروة

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

د. بكر عسلي

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

د. فريد يعقوب

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

حنان عفيف زحالقة - אגוד ערים

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

باسم كناعنة

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

فتحي عفانة  - مركز اللجنة

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה

د. محمد عادل مصاروة

ועדת הבריאות ואיכות הסביבה - لجنة ألصحة وجودة البيئة

חבר

חובה