שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

محمود مصالحة

ועדת החינוך

יו"ר הועדה

רשות

نظير زحالقة

ועדת החינוך

חבר

רשות

مصطفى عسلي

ועדת החינוך

חבר

רשות

حسني زحالقة

ועדת החינו

חבר

רשות

مرعي غاوي

ועדת החינוך

חבר

רשות

علي زحالقة

ועדת החינוך

חבר

רשות

اشرف عثامنة

ועדת החינוך

חבר

רשות

مراد يعقوب

ועדת החינוך

חבר

רשות

احمد زيد

ועדת החינוך

חבר

רשות

أنور زحالقة

ועדת החינוך

חבר

רשות

زهير يحيى

ועדת החינוך

חבר

רשות

راسم أبو عيشة

ועדת החינוך

חבר

רשות

عبد الجبار أبو فنة

ועדת החינוך

חבר

רשות

حسني أبو سرية

ועדת החינוך

חבר

רשות

محمد حسن مصالحة

ועדת החינוך

חבר

רשות

عبد القادر عثمان

ועדת החינוך

חבר

רשות

عبد الكريم فنادقة

ועדת החינוך

חבר

רשות

عصام عبادي

ועדת החינוך

חבר

רשות

ثائر مصالحة

ועדת החינוך

חבר

רשות

ايمان يحيى

ועדת החינוך

חבר

רשות