שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

سامي فهمي زيد

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

יו"ר הועדה

חובה

أنور زحالقة

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

חבר

חובה

مرعي غاوي

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

חבר

חובה

نظير زحالقة

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

חבר

חובה

نضال مصالحة - أمين الصندوق

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

חבר

חובה

سيف مصري - مدير الجباية

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

חבר

חובה

هشام مصاروة - المستشار القضائي

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

חבר

חובה

عصام طيارة - مدير الشؤون الاجتماعية

ועדת הנחות - لجنة ألإعفاءات

חבר

חובה