שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

مصطفى عسلي

ועדת משנה תכנון ובנייה

יו"ר הועדה

רשות

نظير زحالقة

ועדת משנה תכנון ובנייה

חבר

רשות

اشرف عثامنة

ועדת משנה תכנון ובנייה
 
חבר
 
רשות

مرعي غاوي

ועדת משנה תכנון ובנייה
 
חבר
 
רשות

هيثم زحالقة

ועדת משנה תכנון ובנייה
 
חבר
 
רשות

ايناس فاهوم - مهندس المجلس

ועדת משנה תכנון ובנייה
 
חבר
 
רשות

מהנדס המועצה

ועדת משנה תכנון ובנייה
 
חבר
 
רשות