שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

محمد كناعنة - سكرتير المجلس

ועדת רכש - لجنة ألمشتريات

יו"ר הועדה

חובה

نضال مصالحة - أمين الصندوق

ועדת רכש - لجنة ألمشتريات

חבר חובה

سامي زيد - مدير قسم المشتريات

ועדת רכש - لجنة ألمشتريات

חבר חובה

هشام مصاروة - المستشار القضائي

ועדת רכש - لجنة ألمشتريات

חבר חובה