לצפייה בפרויקטים / פעילויות של הרשות של מחלקת ההנדסה מעודכנת לחץ כאן >>​

כמות המבנה      

שם המוסד +  שימוש המבנה    

כתובת - חלקה / גוש        סוג בנייה                                    סה"כ מ"ר בנוי במבנה    שנת בנייה טווח                             מספר קומות  ערך המבנה ללא קרקע בש"ח             
1

ביה"סיסודי "א"

12125/13

מבנה מבטון מזוין

1701

1994 ו- 2004

2 6,852,500
2

ביה"סיסודי "ב"
 

12128/31
 

מבנה מבטון מזוין
 

2112
 

1976 ו- 2000
 

2

8,280,000

3

ביה"סיסודי "ג"
 

12126/21
 

מבנה מבטון מזוין

2448
 

1970 2

9,720,000

4

ביה"סיסודי "ד"
 

12127/42-46
 

מבנה מבטון מזוין  2182

2008
 

2

8,555,000

5

ביה"סחט"ב –"א"
 

12128/31
 

מבנה מבטון מזוין

2539
 

1965 2

10,347,500

6

ביה"סחט"ב –"ב"
 

12148/9
 

מבנה מבטון מזוין

2752
 

1996 2 11,880,000
7

ביה"סתיכון +ידביד
 

12148/10
 

מבנה מבטון מזוין 

5544
 

1976-1994
 

2

23,860,000

8

אולם ספורט
 

12148/9
 

מבנה מבטון מזוין
 

1389
 

2001 1

6,860,500

9

מתנ"ס אלחוארנה +ספרייה
 

12127/42-46
 

מבנה מבטון מזוין
 

775+477
 

2006 1 5,130,000
10

בית הקשיש
 

12125/14
 

מבנה מבטון מזוין
 

448 1999 1 2,688,000
11 מפעל מוגן

12130/16
 

מבנה מבטון מזוין
 

635 2004 1 2,545,000
12

מעון "גיל הרך" שכונת סתאלין
 

12156/10
 

מבנה מבטון מזוין
 

444
 

2004 1 2,220,000
13

מועדונית +בניין אוטיסטים
 

12126/21
 

מבנה מבטון מזוין
 

509 1968 2 1,272,500
14

בניין המועצה
 

12127/54
 

מבנה מבטון מזוין
 

1118

1976-1994
 

2 6,708,000
15

מבנ הגן הבאר
 

12124/4
 

מבנה מבטון מזוין
 

37 1981 1 74,000
16 מגרש כדורגל

12148/10
 

מבנה מבטון מזוין
 

107 1991 1 267,000
17

מבנה פס"ח מל"ח
 

12127/54
 

מבנה מבטון מזוין
 

185 1996 1

1,017,500

18

טיפת חלב- "ב" סטאלין
 

12148/10
 

מבנה מבטון מזוין
 

246 1993 1 1,107,000
19

טיפת חלב-"ג" "אלערק"
 

12130/22
 

מבנה מבטון מזוין
 

150 1996 1 675,000
20 מרפאת השן

12124/65
 

מבנה מבטון מזוין
 

36 1996 1 180,000
21

גני ילדים "אלעדאסי"
 

12124/65
 

מבנה מבטון מזוין
 

249 1998 1 1,120,000
22

גני ילדים אלגולאן
 

12124/65
 

מבנה מבטון מזוין
 

239 1988 1 1,075,500
23

גני ילדים "סטאלין"
 

12156/1
 

מבנה מבטון מזוין
 

250 2006 1 1,125,000
24

גני ילדים "אלמפאחר"
 

12125/40
 

מבנה מבטון מזוין
 

354
 

2009 1 1,539,000
25

גני ילדים "אלערק"
 

12129/8
 

מבנה מבטון מזוין
 

375 1999 1 1,687,500
26

מסגד עומר בן אלחטאב
 

12132/17
 

מבנה מבטון מזוין
 

931 1991 2 6,051,500
27 מסגד קבאא שטח בנוי

מבנה מבטון מזוין
 

555

לפני 1950
 

2

3,607,500

28 מכון קבאא שטח בנוי

מבנה מבטון מזוין
 

1204 2002 2 1,620,000
29 מסגד אלנור שטח בנוי

מבנה מבטון מזוין
 

1225

1950--1961
 

3 7,962,500
30

מסגד נדאאאלחק
 

12126/17
 

מבנה מבטון מזוין
 

1204 1990 2 7,826,000
31

מסגד פאטמה אלזהראא
 

12124/43
 

מבנה מבטון מזוין
 

780 2000 2 5,070,000
32

מסגד אלסנדחאוי
 

12128/73
 

מבנה מבטון מזוין
 

448 2004 1 2,912,000
33

מסגד אבובכר
 

12132/40
 

מבנה מבטון מזוין
 

913 2006 2 5,934,500
34

גן ילדים אלביר-חדש
 

12124/43
 

מבנה מבטון מזוין
 

375 2010 1

1,687,500

35

גן ילדים "טרום חובה" בניין האשם פנאדקה
 

12128/31
 

מבנה מבטון מזוין
 

105 1976 1 472,500
36

גן ילדים "טרום חובה" בניין גמילמסארווה
 

12148/9
 

מבנה מבטון מזוין
 

164 2000 1 738,000
37

משפחתון " מועדונית נוער"בניין חטאב יחיא
 

12126/20
 

מבנה מבטון מזוין
 

150 1998 1 675,000
38

שיטור "קהילתי" בניין חסן מוחמד עסלי
 

שטח בנוי

מבנה מבטון מזוין
 

70 1970 1 315,000
39

ספריה ציבורית בניין מחמוד אניס
 

12130/2
 

מבנה מבטון מזוין
 

234 1996 1

936,000

40

מסגד אל חוארנה
 

12130/46
 

מבנה מבטון מזוין
 

1380
 

2010 2

8,970,000