​רכז נגישות: סופיאן עסלי 
טלפון: 0747558636  שלוחה 103 ​
נייד: 054-2869037
דוא"ל: [email protected]

פרויקטים קהילתיים

מוסדות ציבור מונגשים

​להלן מידע על מוסדות ציבור המונגשים בישוב:

כמות המבנה​ שם המוסד + שימוש המבנה כתובת-חלקה/גוש מספר קומות נגישות
1 ביה"ס יסודי "א" 12 כיתות  12125/13 2 נגיש
2 ביה"ס יסודי "ב" 12 כיתות 12128/31 2 נגיש
3 ביה"ס יסודי "ג" 18 כיתות 12126/21 2 נגיש
4 ביה"ס יסודי "ד" 18 כיתות  12127/42-46 2 נגיש + מעלית
5 ביה"ס חט"ב –"א" אבן סינא 15 כיתות  12128/31 2 נגיש
6 ביה"ס חט"ב –"ב" אלסלאם 18 כיתות  12148/9 2 נגיש
7 ביה"ס תיכון 24 כיתות 12148/10 2 נגיש + מעלית
  ביה"ס יד ביד 18 כיתות 12148/11 2 נגיש + מעלית
8 ביה"ס אלכיאן - " אוטיזים " 12127/44-46 1 נגיש
9 בית ספר למחוננים - חט"ב אלסלאם 12148/9 1  
10 גני ילדים סטאלין מזרח 3 כיתות   12148/10 1 נגיש
11 גני ילדים אלגולאן 2 כיתות  12124/65 1 נגיש
12 גני ילדים אלחוארנה " אוטיזם " 6 כיתות 12127/46 1 נגיש
13 גני ילדים אלסנדחאוי 3 כיתות  12129/17 1 נגיש
14 גני ילדים "אלמפאחר" 3 כיתות  12125/40 1 נגיש
15 גני ילדים "אלעדאסי" 2 כיתות 12124/65 1  
16 גני ילדיםאלגולאן ( מועדונית מתבגרים+מרפאת השן ) 2 כיתות  12124/65 1 נגיש
17 גני ילדים "סטאלין" מערב 4 כיתות 12156/1 1 נגיש
18 גני ילדים "אלערק" 3 כיתות  12129/8 1 נגיש
  גני ילדים יד בדי 2 כיתות 12148/10 1 נגיש
19 גן ילדים אלביר 3 כיתות 12124/43 1 נגיש
20 משפחתון " מועדונית נוער"בניין חטאב יחיא 12126/20 1  
21 מעון יום שכ' אלקטאין 3 כיתות  12128/39 2 נגיש
22 מעון יום אלג'ולאן- מעונות סלאם 3 כיתות  12124/65 2 נגיש
23 מעון יום שכונת סתאלין 3 כיתות 12156/10 2 נגיש
24 מרכז יום לבוגר +21 וכיתות מע"ש 12148/10 2 נגיש
25 מרכז תרבות וספורט אלחוארנה 12127/44-46 2 בבנייה
26 היחידה לקידום נוער - חט"ב אלסלאם 12148/9 1  
28 מגרש אימונים אלחוארנה 12127/41-42 1  
29 פארק אלחוארנה  12127/41-42 שצ"פ נגיש
30 מגרש כדורגל 12148/10 1  
31 אולם ספורט + מגרש שחבק 12148/9 1  
32 מתנ"ס אלחוארנה +ספרייה (775+477) 12127/42-46 1

נגיש + חניה מונגשת, כניסה, שירותי נכים, מעברים רחבים, ערכת שמע ואוזניות מיוחדות לליקוי שמיעה.

33 ספרייה ע"ש חג'ה סועאד חט"ב אלסלאם  12148/9 1 נגיש + חניה מונגשת, כניסה, שירותי נכים, מעברים רחבים, ערכת שמע ואוזניות מיוחדות לליקוי שמיעה.
34 מרכז יום לקשיש 12125/14 1 נגיש
35 מפעל מוגן 12130/16 1 נגיש
36 בניין המועצה    12127/54 3 נגיש + מעלית
37 מבנה פס"ח מל"ח+ מבנה רווחה + מבנה הנדסה + מבנה תברואה +וטרינר 12127/54 3 נגיש + מעלית
38 פארק הבאר 12124/4 1

נגיש + כניסה מונגשת + שירותי נכים ומעברים רחבים ונגישים.

   
39 שיטור "קהילתי" בניין חסן מוחמד עסלי שטחבנוי 1  
40 טיפת חלב- "ב" סטאלין 12148/10 1  
41 טיפ תחלב-"ג" "אלערק" 12130/22 1  
42 מעהד קובאא (معهد قباء) שטחבנוי 2  
43 מסגד עומר בן אלחטאב 12132/17 2  
44 מסגד דקבאא שטחבנוי 2  
45 מסגד אלנור שטחבנוי 3  
46 מסגדנ דאא אלחק 12126/17 2  
47 מסגד פאטמה אלזהראא 12124/43 2  
48 מסגד אלסנדחאוי 12128/73 1  
49 מסגד אבו בכר 12132/40 2  
50 מסגד אלחוארנה 12130/46 2  
51 פארק אלחוארנה מערב 12119/119 שצ"פ

נגיש + כניסה מונגשת + שירותי נכים ומעברים רחבים ונגישים.

הערות   

  • ההשלמות בביצוע סידורי הנגישות בחלק המבנים המופעים בטבלה בהתאם לסקר נגישות שבוצע ע"י משרד הפנים ותוקצב לביצוע לשנת 2016-18, טרם בוצע.
    חידוש חניות לנכים בסביבת בתי ספר וגני ילדים מונגשים יעברו חידוש וסימון צבע במהלך חופשת הקייץ הנוכחית ולפני פתיחת שנת הלימודים.    
  • כל המבנים שהונגשו בהתאם לדווח נגישות שנערך ע"י יועץ נגישות בניין קיים או בניין חדש .