שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

نظير زحالقة

וועדת תרומות

יו"ר הועדה

רשות

مراد صعابنة

וועדת תרומות

חבר

רשות

اشرف عثامنة

וועדת תרומות

חבר

רשות

محمد خالد مصاروة

וועדת תרומות

חבר

רשות

سامي فهمي زيد

וועדת תרומות

חבר

רשות