שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

يحيى عرباسي

ועדת ביקורת - لجنة ألمراقبة

مدير اللجنة

חובה

علي اسماعيل

ועדת ביקורת - لجنة ألمراقبة

חבר

חובה

أنور زحالقة

ועדת ביקורת - لجنة ألمراقبة

חבר

חובה