שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות

חסן אבו פנה

ועדת הרווחה

יו"ר הועדה

רשות

עלי אסמאעיל

ועדת הרווחה

חבר

רשות

סאמי זייד

ועדת הרווחה

חבר

רשות

אמגד אבו פנה

ועדת הרווחה

חבר

רשות

נג'ווהיעקוב עו"ס

ועדת הרווחה

חבר

רשות

אעתדאל מסארווה מנהלת מחלקת הרווחה

ועדת הרווחה

מרכז הועדה

רשות
באסם כנאענה ועדת הרווחה חבר רשות