שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

شادي رابي - الرئيس التنفيذي

ועדת תמיכות - لجنة ألدعم

יו"ר הועדה

חובה

حسين مصاروه - أمين الصندوق

ועדת תמיכות - لجنة ألدعم חבר חובה

هشام مصاروة - المستشار القضائي

ועדת תמיכות - لجنة ألدعم חבר חובה

ممثل القسم المختص

ועדת תמיכות - لجنة ألدعم חבר חובה