כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 27/21 (מכרז מעון יום סתאלין) פומבי 26/07/2021 12/08/2021
מכרז פומבי מס' 26/21 מכרז ניקיון מוסדות חינוך פומבי 26/07/2021 18/08/2021
מכרז מס' 25/21 (להכנת תכניות מפורטת (תב"ע) לשינוי יעוד קרקע ) פומבי 25/06/2021 09/08/2021
קבלת הצעות מחיר להכנת תוכנית בינוי לביצוע/תכנון הציר המסחרי פומבי 27/01/2020

עבור לארכיון המכרזים