כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 08/2023 להשכרת עמדות רוכלות דוכנים כפר קרע פומבי 07/03/2023 30/03/2023

עבור לארכיון המכרזים