כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא 09/2022 לפרישת סיבית אופטיים במועצה מקומית כפר קרע פומבי 28/06/2022 19/08/2022
מכרז  מסגרת שנתי מס'   19/2022 פומבי 15/06/2022 05/07/2022
קבלת הצעות מחיר להכנת תוכנית בינוי לביצוע/תכנון הציר המסחרי פומבי 27/01/2020

עבור לארכיון המכרזים