​ממונה על פניות הציבור​ - מחמוד מדלג'
טלפון: 04-6356730
פקס: 04-6353353
מייל: mahmoud-m@qara.org.il

טופס זה אינו זמין.