​ממונה על פניות הציבור​ - מחמוד מדלג' 
טלפון: 04-6356730
פקס: 04-6353353
מייל: mahmoud-m@qara.org.il

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567