שם  משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

اشرف عثامنة

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

مراد صعابنة

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

أنور زحالقة

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

عصام طيارة - مدير الشؤون الاجتماعية

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

رشيد عثامنة - مدير قسم التربية والتعليم

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

احمد زيد

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

باسم كناعنة

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

سمارة بدوية

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

شروق مصاروة

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

إيهاب عبد القادر يحيى

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرا

חבר

חובה