שם  משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

محمد محسن   رئيس اللجنة

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

مراد صعابنة

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

ابراهيم غزيل

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

اعتدال مصاروه - مديرة الشؤون الاجتماعية

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

رشيد عثامنة - مدير قسم التربية والتعليم

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה
شروق مصاروة مديرة قسم الامن المجتمعي ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات חבר חובה

احمد زيد

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

باسم كناعنة

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

سمارة بدوية

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرات

חבר

חובה

إيهاب عبد القادر يحيى

ועדה למאבק בנגע הסמים - مكافحة ألمخدرا

חבר

חובה