כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
مناقصة خارجية رقم -2020/08 – إعادة نشر חיצוני 03/12/2020 12/12/2020
مناقصة علنية 2020/20 لاقامة وتشغيل مناطق عمل مشتركة لمبادرين وأصحاب مصالح تجارية חיצוני 03/12/2020 22/12/2020
מכרז פומבי מס' 29/2020 לתכנון ביצוע , אספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות פומבי 19/11/2020 26/11/2020
ביצוע עבודות בנייה, שיקום, תחזוקה והתאמת מבנים 05/07/2020 16/07/2020
עבודות בנייה/שיפוצים/אחזקה /התאמות וסידורי נגישות במוסדות חינוך ומבני ציבור ברחבי הישוב כפר קרע 17/2020 05/07/2020 12/07/2020
הצעות מחיר להכנת תכניות מפורטת ("תב"ע") לשינוי יעוד קרקע במתחם 7 A אלסנדחאוי 15/2020 01/07/2020 20/07/2020
הפעלה ואחזקת בית ספר על יסודי טכנולוגי (מח"ט) 41/2020 פומבי 24/06/2020 15/07/2020
הפעלת מועדון ופעילות פנאי לחרשים 06/2020 24/06/2020 12/07/2020
הזמנה להצעת מחיר עבור ליווי ויעוץ הקמת מתקני אנרגיה סולארית על גגות מבנים בבעלות הרשות המקומית 18/06/2020 02/08/2020
מכרז פומבי מס' 10/20 פומבי 26/03/2020 29/04/2020
מכרז פומבי מס' 07/20 פומבי 26/03/2020 20/04/2020
הקמת בית אבלים- בית אלדיאפה - כפר קרע 25/03/2020 23/04/2020
הקמת בית אבלים- בית אלדיאפה 24/03/2020 23/04/2020
הזמנה לקבלת הצעות לאספקת מתקני שילוט, התקנה, תפעול, אחזקה ופרסום על מתקני שילוט חיצוני 23/02/2020 18/03/2020
הצעות מחיר להכנת תכנית מפורטת ("תב"ע") לשינוי יעוד קרקע במתחם 7 A אלסנדחאוי חיצוני 19/02/2020 18/03/2020
הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז: לתכנון הציר המסחרי בכביש הראשי חיצוני 16/02/2020 05/03/2020
קבלת הצעות מחיר לקבלת שירותי איסוף, פינוי פסולת ביתית פומבי 27/01/2020 20/02/2020
הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרזי התכנון פומבי 03/09/2019 26/09/2019
מכרזים -הזמנות להצעות מחיר פומבי 31/07/2019 05/09/2019
המשך הקמת אולם ספורט ומרכז תרבות בשכונת אלחוארנה 18/10/2018 25/10/2018

חזור למכרזים פעילים