דלג לתוכן העמוד
תפריט נגישות פייסבוק יוטיוב וואטסאפ عربيه

מכרז פומבי מס' 08/2023 להשכרת עמדות רוכלות דוכנים כפר קרע

מועצה מקומית כפר-קרע
הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

מכרז פומבי מס' 08/2023 להשכרת עמדות רוכלות דוכנים כפר קרע

המועצה המקומית כפר קרע מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבכותרת עד ליום 30.03.2023 שעה 12:00.

שאלות ובירורים ניתן לפנות למנכ"ל המועצה מר שאדי ראבי  באמצעות המייל                                 [email protected]   או בטל' 04-6002304.

               

                         בכבוד רב 
                          עו"ד פראס בדחי
                          ראש המועצה

מכרז השכרות עמדות רוכלות דוכנים כפר קרע.pdf

לצפייה בקובץ המצורף למכרז